Spillerråd 11-18 år

Urædd Håndballs spillerråd sesongen 2016/17 

Spillerådet har hatt sitt første møte, og er klare for å jobbe for barn og unge i klubben sesongen 2016-17.

IMG_7090 IMG_7093

Spillerrådet 2016/17

Organisering:

Spillerrådet ble opprettet i 2012/13 og består av en til to spillere fra hver årsklasse fra 11-18 år.
Hvert lag velger et medlem og varamedlem. Begge møter til sesongens første møte.

Spillerrådet har et voksent medlem som følger møtene og sakene. Denne lager referater og innkaller til møter, men er bare rådgiver og støttespiller i sakene som tas opp.

Målsetting:

Vi ønsker å utvikle klubben vår både sportslig og sosialt. Da er det viktig at ungdommen også får engasjere seg, og være kreative i forhold til sin egen utvikling.

Vi vil arbeide for å komme nærmere det de unge vil, og ikke hva vi voksne tror de vil, eller synes de bør ville. På denne måten håper vi et ungdomsråd kan være med på å lage stabile miljøer som varer lenge.

Arbeidsoppgaver

  • Spillerrådet skal ivareta lagenes og spillerenes interresser.
  • Være med på å sette igang sosiale aktiviteter i lagsmiljøet og i klubben
  • Ta opp saker som er viktig for barn og ungdom og fremme disse for styret i klubben
  • Være med å avgjøre hvilke fellescuper vi skal delta på.

Klubbmiljøet er et viktig emne og vi ønsker at alle skal trives og bli i klubben lenge.

Konkrete forslag til tiltak fra ungdomsrådet legges frem for leder av B&U, som tar dette videre til styret for behandling hvis det er nødvendig.

Kontaktperson for Spillerrådet er Trine G. Nordby, mobil: 997 48 174

Lag  Født Navn Rolle
Gutter 11 år 2005 Ikke valgt ennå  
Gutter 12 år 2004 Lukas Billbo Tofsland  
Gutter 12 år 2004 Aksel Kragset Pleym  
Gutter 13 år 2003 Casper Stubb- Olsen  
Gutter 13 år 2003 Marius Nordbakk  
Gutter 14 år 2002 Edvard Berg  
Gutter 14 år 2002 Edvard Dahlby
Gutter 16 år 2000 Trym Jemtofsen
Gutter 16 år 2000 Erik sanna
Gutter 17 år 1999 Even Flatmo
Gutter 17 år 1999 Erlend Nordnes
Jenter 11 år 2005 Maiken Håberg  
Jenter 11 år 2005 Emma M Andresen  
Jenter 12 år 2004 Stine Dørhellen  
Jenter 12 år 2004 Thea Brekke Sandsdalen  
Jenter 13 år 2003 Guro Knudsen
Jenter 13 år 2003 Hedvig Bendiksen  
Jenter 14 år 2002 Inrid Åsheim
Jenter 14 år 2002 Filippa M Nord
Jenter 15 år 2001 Emma Raflund
Jenter 15 år 2001 Dagny barstad Ellefsen
Jenter 16 år 2000 Kikki Bastesen nestleder 
Jenter 18 år 1999 Diellza Molligaj leder