Grasrotandel innkommet

Dato Beløp Kommentar
20.08.12 11237,- Grasrotandelen:
24.06.12 4939,- Grasrotandelen:
30.04.12 12126,- Grasrotandelen:
31.12.11 11983,- Grasrotandelen:
31.08.11 10222,- Grasrotandelen:
30.04.11 10052,- Grasrotandelen:
31.12.10 10112,- Grasrotandelen:
31.08.10 9494,- Grasrotandelen:
30.04.10 11336,- Grasrotandelen:
31.12.09 11668,- Grasrotandelen: