Kontigent 2016-2017

2015-16Årsmøtet har vedtatt nye satser for medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2016- 2017.

Kontingenter for sesongen 2016-2017:
Medlemskontingent       kr. 200.-
Familiekontingent          Utgår, ny Lovnorm sier det skal være min. kr 100.- pr. person.
Spillere i veteran NM    kr. 200.- + kr. 900.- i treningsavgift

I tillegg kommer treningsavgift:
Idrettskole 4-6 år        kr. 0.-
Spillere 7-10 år:          kr. 1.150.-
Spillere 11-13 år:        kr. 1.650.-
Spillere 14-18 år         kr. 1.950.-
Senior damer:           kr. 2.100.-
Senior Herrer:           kr. 2.100.-

Søsken moderasjon på treningsavgift :     
Ett barn full pris, 50% på øvrige barn.

Hva er medlemskontingent?
For å ha lov til å spille håndball i Urædd Håndball må man betale medlemskontingent.
Medlemskontingenten gir også stemmerett ved årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Hva er treningsavgift?
Treningsavgift er en avgift som spillerne må betale for å trene og spille kamper.
Treningsavgiften dekker følgende utgifter (snitt pr lag):
Halleie til trening: ca kr. 5.000.- pr år pr lag (mer på seniornivå)
Halleie til kamper: ca kr. 5.000.- pr år pr lag
Påmelding til seriespill: ca kr. 5.000.- pr år pr lag
Drakter ca kr. 7.000.- pr lag (ved behov)
Øvrig utstyr (baller o.l.) ca kr. 6.000.- pr lag
Dommere ca kr. 400.- pr kamp

Medlemsavgift og treningskontingenter er fastsatt av årsmøtet/generalforsamling.