Lisens og forsikring

Håndball-lisensen 2016- 17

Til deg som skal betale lisens for kommende sesong:

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Har du ikke fått e-post så er heller ikke lisensen sendt deg. Din e-post adresse måtte vært registrert i Norges Håndballforbund sine systemer.

Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonr er: 7874 05 97301).

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere som er registrert i våre systemer har tilgang til å gjøre dette.

De som får opprettet nytt lisenskrav i SportsAdmin av klubbleder får nytt KIDnummer. Dette KIDnummeret vil bli akseptert i banken fra uke 35.

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Skal du ikke spille håndball i sesongen 2015-16 kan du se bort fra denne og tidligere mailer/lisenskrav. Det kommer ingen purringer på den.

Om du ikke allerede er registrert som bruker på Min Idrett, må dette gjøres.

Lisensen for Håndballsesongen 2016- 17 er nå tilgjengelig for betaling via Min Idrett (linker nedenfor). Har du ikke vært inne på denne siden tidligere, må du verifisere deg som ny bruker før du kan ta den i bruk. Når ny bruker er verifisert, kan du logge deg på siden.

Under fanen «Min profil» kan du klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får da opp nødvendig betalingsinformasjon.
————————————-

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior,LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2017, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.201- 31.08.2017.

For de som begynner å spille håndball etter 01.01.2017 gjelder egne priser

  • Finner du ikke ditt KID-nummer kan du ta kontakt med Kristian Raflund på kristian(at)uraedd.no. Det gjelder også ved ny-registrering av spillere.

Lisenssatser for sesongen 2016/17 (ved oppstart etter 01.01.2017 er det halv pris):

ALDERSINNDELING OG LISENSBELØP LISE LISE+
Født i 1996 eller tidligere 1130.- 1380.-
Født 01.01.1997 – 31.12.2001 1030.- 1270.-
Født 01.01.2002 – 31.12.2003 750.- 940.-
Født i 2004 (Forfall 01.01.2017) 375.- 470.-
Kun spill i Veteran-NM 565.- 690.-
Ved oppstart etter 01.01.2017
Født i 1997 eller tidligere 565.- 690.-
Født 01.01.1997 – 31.12.2001 515.- 635.-
Født 01.01.2002 – 31.12.2003 375.- 457,-


Kontonr: 7874.05.97301

 

Les mer om Lisens

Lisensen er personlig og kidnummeret du har fått følger deg om du bytter klubb.

Klubben får bøter for spillere uten lisens. Laget eller spilleren blir presentert boten, så lagledere må være nøye med dette.