Dugnader

Fellesdugnader

I Urædd har vi fire  fellesdugnder i løpet av en sesong Bryns Blomster

  • Kjøkken- og toalettpapir salg høst og vår
  • Blomsterkjøring for Bryns blomster i desember (opp til 13 års lag og damelag)
  • Det er også te-lys salg på vinteren for de lagene som ikke deltar på blomsterkjøringen før jul (13 års lag og eldre)

Uræddkiosken

I tillegg har Uræddkiosken vært drevet på dugnad.

kiosk
 

 

Årshjulet ligger her som pdf. (oppdatert 08.01.17)

Det vil bli gitt informasjon i forkant av hver enkelt dugnad.

Lagsdugnader

Urædd Håndball stiller seg positivt til at hvert enkelt lag har sine egne dugnader utenom fellesdugnadene for å skaffe inntekter til sine respektive lagkasser.

Vi må derimot ha noen kjøreregler for dette, og i den forbindelse har styret i Urædd Håndball gjort følgende vedtak:

”Alle lagsdugnader skal rapporteres til dugnadsansvarlig, Mariann Michelsen, god tid i forveien for dugnaden.”

Dette gjøres enten på tlf 47 26 39 59 eller mail mariann.michelsen@gmail.com.

Begrunnelsen for dette er at vi på den måten kvalitetssikrer at lagsdugnader ikke kommer i konflikt med noen av våre hovedsponsorer.

Husk bare på at alle fellesdugnadene også må gjennomføres J

Det kan også være at forslag til lagsdugnader sendes på mail eller legges ut på facebooksiden til foreldrekontaktene.

Med dette ønsker vi alle lag så god inntjening som mulig.

Mvh

Mariann Michelsen

dugnadsansvarlig Urædd håndball