Innmelding medlemer

I henhold til Norges Idrettsforbunds lover må alle som driver idrett være medlem av idrettslaget hvor personen driver idrett.

All innmelding av spillere og medlemmer skal skje via “Min Idrett“. Klikk deretter på “NY BRUKER”Min-Idrett-logo

 

 

Kontingenter for sesongen 2016-2017:
Medlemskontingent       kr. 200.-
Familiekontingent          Utgår, ny Lovnorm sier det skal være min. kr 100.- pr. person.
Spillere i veteran NM    kr. 200.- + kr. 900.- i treningsavgift

I tillegg kommer treningsavgift:
Idrettskole 4-6 år        kr. 0.-
Spillere 7-10 år:          kr. 1.150.-
Spillere 11-13 år:        kr. 1.650.-
Spillere 14-18 år         kr. 1.950.-
Senior damer:           kr. 2.100.-
Senior Herrer:           kr. 2.100.-

Søsken moderasjon på treningsavgift :     
Ett barn full pris, 50% på øvrige barn.

Hva er medlemskontingent?
For å ha lov til å spille håndball i Urædd Håndball må man betale medlemskontingent.
Medlemskontingenten gir også stemmerett ved årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.