Innmelding av spillere og medlemmer

All innmelding av spillere skal skje via «Min Idrett«. Klikk deretter på «NY BRUKER»