Kontakt

Pål Berg Andreassen, leder

Pål Berg Andreassen, leder

Thor Eystein Nordby, kasserer

Thor Eystein Nordby, kasserer

6R0A4637

Wenche Jansen Tveitan, sekretær

6R0A4619

Frode Skau Jonassen, sportslig leder

6R0A4631

Endre Drivarbekk, styremedlem (arrangement)

 

 

6R0A4642

Mariann Michelsen, styremedlem

Renate Lysøbakk, styremedlem (info)

Renate Lysøbakk, styremedlem (info)

 

 

Karl Ingar Lekman sponsoransvarlig

Karl Ingar Lekman
sponsoransvarlig

 

URÆDD logo

David Sanna, nestleder

 

Styret 2016/17  Urædd Håndball: For å unngå uønskede mailer har alle e-postadresser fått erstattet @ med (at)  
Leder Pål Berg Andreassen 950 41 679 pal.bergandreassen(at)baelgros.no
Nestleder David Sanna 416 13 593 dsanna68(at)hotmail.com
Kasserer Thor Eystein Norby 915 17 988 ten(at)sf-nett.no
Sekretær Wenche Jansen Tveitan 412 80 626 wtveitan(at)broadpark.no
Sportslig leder. Frode Skau Jonassen 954 05 808 skjonass(at)online.no
Leder økonomi Ingar Lekmann 957 27 303 ilekman(at)online.no
Styremedlem Mariann Michelsen 472 63 959 mariann.michelsen(at)gmail.com
Styremedlem (info) Renate Lysøbakk  95 17 92 72 renlys(at)online.no
Styremedlem (arrangement) Endre Drivarbekk 940 26 311 endre(at)drivarbekk.com
Vara
Trener- og utdanningskontakt Frode Skau Jonassen 954 05 808 skjonass(at)online.no
Ansvar Politiattest Kristian Raflund 411 95 055 kristian(at)uraedd.no
Veteran
Gutter 35
Gutter 40 Andreas Bjørnebo 926 65 190
Gutter 50 Jørgen Young 900 34 666 j.young(at)isola.no

 

Utleie
Porsgrunnshallen Tom Christensen 355 47 286 tom.christensen(at)porsgrunn.kommune.no
Uræddhallen Kristian Raflund 411 95 055 kristian(at)uraedd.no
Urædd Klubbhus Kristian Raflund 411 95 055 kristian(at)uraedd.no