Ny i Urædd?

Velkommen til Urædd!

Vi håper dere vil trives i klubben vår. Her finner du informasjon som du må kjenne til når ditt barn spiller håndball i Urædd. Og det er tips om hva du kan bidra med i en klubb som trenger engasjerte foreldre.

Her er det ting du som ny i klubben trenger å vite: Velkommen til Urædd håndball

Utstyr

Håndball er en rimelig sport. Man må ha sko som er egnet til trening og kamper i haller, samt eventuelt håndball til eget bruk.

Urædd låner ut drakter til alle spillere. Spillerne som slutter med håndball leverer tilbake spilletrøyen til klubben via lagets foreldrekontakt. Hvis man ikke kan levere tilbake drakt, sendes det en giro på klubbens kostnad for drakten.

Transport

Foreldre har ansvar for transport til kamper. Som klubb oppfordrer vi foreldre til å avtale samkjøring.

Cuper

Urædds håndballag deltar på flere cuper i løpet av sesong. Det kan være cuper i nærområdet, i nabofylkene eller lengre unna. Beslutning om hvilke cuper man skal delta på, fattes i samråd med spillere, trenere og foreldre.

Ved cuper som foregår med overnatting kan det være greit med lommepenger, men de fleste lagene forsøker å komme med noen råd for hvor mye hver enkelt spiller bør ha med. Vi ønsker at det sportslige skal være i fokus.

Lisens og forsikring

Alle barn som er medlem av lag som er tilsluttet Norges idrettsforund eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret gjennom Gjensidiges barneidrettsforsikring. Her kan du lese mer om forsikringen og villkårene.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Fra og med året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill.

Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett og spiller må opprette egen profil i MinIdrett.

Vi anbefaler at e-postadressen som brukes ved oppretting av profil er en av foreldrenes e-postadresser. Det må være samsvar mellom e-postadresse som oppgis av bruker og klubbens registrering av spiller.

Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren. Denne forsikringen gjelder også ved deltagelse i turneringer i utlandet. Norges Håndballforbund har mer informasjon på sine lisenssider.

Kontingenter for sesongen 2016-2017:
Medlemskontingent       kr. 200.-
Familiekontingent          Utgår, ny Lovnorm sier det skal være min. kr 100.- pr. person.
Spillere i veteran NM    kr. 200.- + kr. 900.- i treningsavgift

I tillegg kommer treningsavgift:
Idrettskole 4-6 år        kr. 0.-
Spillere 7-10 år:          kr. 1.150.-
Spillere 11-13 år:        kr. 1.650.-
Spillere 14-18 år         kr. 1.950.-
Senior damer:           kr. 2.100.-
Senior Herrer:           kr. 2.100.-

Søsken moderasjon på treningsavgift :     
Ett barn full pris, 50% på øvrige barn.

Hva er medlemskontingent?
For å ha lov til å spille håndball i Urædd Håndball må man betale medlemskontingent.
Medlemskontingenten gir også stemmerett ved årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.