Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er viktige for laget hun/han representerer. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom laget og styret i Urædd håndball.

Hvis det kommer informasjon til styret, videreformidler foreldrekontaktene informasjonen til laget.

Urædd håndball er avhengig av engasjerte foreldrekontakter, og for å kunne drive lagene er det også viktig at andre foreldre er positive når foreldrekontakter eller styret ber om hjelp til å løse oppgaver.

Oppgaver for foreldrekontaktene:

 • Materialforvalter: Dele ut, samle inn og holde oversikt over draktene til laget
 • Økonomiansvarlig: Har oversikt over lagkasse. Deler ut faktura og eventuelle purringer på medlemskontigent.
 • Fordeling av dugnader/dugnadsansvarlige: Sette opp lister ved dugnader
 • Nettsider: Oppdatere lagsider og eventuelt Facebooksider
 • Delta på foreldrekontaktmøter
 • Sende ut informasjon til foreldre
 • Påmelding cup/seriespill
 • Koordinering av sosiale arrangement
 • Holde medlemslistene oppdatert
 • Sikre at hvert laget har en web- ansvarlig- til facbookgrupper og lagsider på hjemmesiden
 • Alle lagene arrangerer egne hjemmekamper, se fanen kamparrangement/fair Play

 

Foreldrekontaktene har en egen Facebook-side der det deles informasjon. I Urædd håndballs styre er det Mariann Michelsen som har et spesielt ansvar for oppfølging av foreldrekontaktene.