Styret

Styret i Urædd håndball (gjeldende fra Årsmøte 21.03.2017).

Wenche Jansen Tveitan Styreleder

Thor Eystein Nordby Nestleder

Frode Skau Jonassen Sportslig leder

Endre Drivarbekk Arrangementsansvarlig

 

 

 

 

Mariann Michelsen Styremedlem

 

 

Karl Ingar Lekman Sponsoransvarlig

Vibeke Rasmussen Styremedlem – Info

Peder Thysted Kasserer

 

 

 

 

 

 

 

 

Truls Gundersen Styremedlem

 

 

 

 

 

Styret 2017/18  Urædd Håndball: For å unngå uønskede

mailer har alle e-postadresser fått

erstattet @ med (at) 

Leder Wenche Jansen Tveitan 412 80 626 wtveitan(at)broadpark.no
Nestleder Thor Eystein Norby 915 17 988 ten(at)sf-nett.com
Kasserer Peder Thysted
Sekretær
Sportslig leder Frode Skau Jonassen 954 05 808 skjonass(at)online.no
Sponsoransvarlig Ingar Lekmann 957 27 303 ilekman(at)online.no
Styremedlem Mariann Michelsen 472 63 959 mariann.michelsen(at)gmail.com
Styremedlem (info/web) Vibeke Rasmussen  975 09 716 vibeke(at)helstedt.no
Styremedlem (arrangement) Endre Drivarbekk 940 26 311 endre(at)drivarbekk.com
Styremedlem Truls Gundersen
Trener- og utdanningskontakt Frode Skau Jonassen 954 05 808 skjonass(at)online.no
Ansvar Politiattest Kristian Raflund 411 95 055 kristian(at)uraedd.no