Tips lagsider

Det jobbes med at hvert lag skal få tilgang til sin lagside og ansvaret for oppdateringer og redigering av denne. Hvert lag skal da ha sin webansvarlig som får brukernavn og passord. Mer informasjon om og tidspunkt for oppstart for webansvarlig blir gitt så raskt denne er klar. Inntil videre kan Infoansvarlig for Urædd håndballs hjemmeside Renate Lysøbakk  kontaktes hvis laget ønsker å legge inn spillerliste, egen tekst eller bilder på lagsiden.