Årsmøte 21. mars 2017

Velkommen til Urædd håndballs årsmøte 21. mars kl 19:00 på Urædd klubbhus. Er du over 15 år, har vært medlem i over en måned og har betalt medlemskontingent har du stemmerett på årsmøtet.

Stengt for kommentering.